ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ ЈЕ ИЗРАДИЛА МАРКЕТИНГ ПЛАН

Маркетинг план представља веома важан стратешки документ који се највише односи на начин и врсту промотивних активности у одређеном временском року. Израда Маркетинг плана развоја туризма Војводине представља једну од активности која је предвиђена као саставни део пројекта  „Виртуелни и културни туризам“, ViCTour, HR-RS47., који је суфинансиран из програма INTERREG IPA CBC Хрватска-Србија 2014-2020., као…