КУЛТУРНА САЛАЈКА И САЛАЈАЧКИ ДОРУЧАК – Нови Сад

„Културна Салајка“  је мултимедијална културно – уметничка манифестација која  обједињује традицију манифестације „Салајачки доручак“ и додаје нову димензију кроз изложбу предмета из живота старе Салајке. Циљ манифестације је  наставак  и неговања традиције очувања културног наслеђа Салајке, као и упознавање млађих нараштаја са обичајима и животом  старе  Салајке кроз време. Манифестација је  уједно и сусрет садашњих…