КАНАЛ ДТД – Нови Бечеј

На ушћу канала у реку Тису, у викенд зони где је вода најмирнија, дозвољено је купање, као и спортски и рекреативни риболов – власник су Воде Војводине, а дозволе за пецање се могу купити у УСР „Тиса“.

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ СТАРИ ХРАСТ ЛУЖЊАК – Кумане

Споменик природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ налази се уз леву обалу реке Тисе у брањеном појасу, 20 м од насипа, а у близини црпне станице и насеља Кумане. Локалитет се налази у општини Нови Бечеј. Заштита је успостављена 1985. године, на површини од 14 а. Старо стабло храста лужљака представља капиталан,…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ ОКАЊ БАРА – ЕЛЕМИР

Окањ бара или језеро Окањ у средњем Банату код Елемира дуго је око 4 и по, а широко око пола километра. Карактеристично је то да је реч о сланом језеру, и то једном од најзначајнијих у Европи. Због очуваних биљних и животињских врста језеро је са околином и мањим барама део Специјалног резервата природе Окањ…