СТОМАТОЛОШКИ ЦЕНТАР НОРДЕНТ – Суботица

Праћењем глобалних тенденција туризма, Стоматолошки Центар Нордент је постао лидер денталног туризма у Србији. Разграната мрежа обучених и високообразованих агената у највећим земљама Европске Уније и Скандинавије обезбеђује, пре свега квалитетан ниво комуникације на матерњем језику између потенцијалног пацијента и лекара, а пацијент се и пре планираног доласка у НорДент упознаје са свим детаљима здравственог…

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ВОЈВОДИНЕ НА ИЗЛОЖБИ „EXPO“ СВЕТСКОЈ

Туристичка организација Војводине ће заједно са Туристичком организацијом града Новог Сада, лидером денталног туризма у Србији, стоматолошким центром NorDent и хотелом Galleria из Суботице наступити на Светској изложби EXPO, која се одржава у Милану од 01. маја до 31. октобра 2015. године. У оквиру дана Војводине, у понедељак, 08. јуна представници војвођанског туризма своју понуду…